Voor een afspraak belt u
013-5335689.

Specialismen:
• Fysiotherapie
De reguliere fysiotherapie houdt zich bezig met het bewegen van de mens: het samenspel tussen spieren, pezen, botten en gewrichten. Gelukkig hoeven wij daar niet bij na te denken en gaat het meestal 'vanzelf'. Zodra er iets mis gaat, is er meestal sprake van een natuurlijk herstel. Soms blijven blessures echter bestaan of worden ze chronisch, waardoor u de hulp van een fysiotherapeut nodig heeft. Het doel van de behandeling is dan het optimaliseren van het bewegingsapparaat waarbij rekening wordt gehouden met uw mogelijkheden en beperkingen. Wij richten ons daarbij op het verbeteren of in stand houden van het bewegend functioneren, het voorkomen van nieuwe klachten, de begeleiding bij het leren leven met een beperking en het helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.
• Manuele therapie
Binnen de fysiotherapie richt manuele therapie zich met name op problematiek van de wervelkolom. Manueel therapeute Miranda verhelpt een functiestoornis van een gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen, kan de bewegelijkheid van de gewrichten worden vergroot. Eerst probeert Miranda met vragen inzicht te krijgen in de aard van de klachten. Daarna beoordeelt zij de houding en het bewegen. Op grond van deze onderzoeksgegevens wordt een diagnose gesteld. Tijdens de behandeling probeert manueel therapeute Miranda de bewegelijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van oefentherapie.
• Dry needling
Met de nieuwe behandelmethode dry needling heef fysiotherapeute Eva een effectieve techniek voor de behandeling van spierpijn en spier gerelateerde klachten. De behandeling kenmerkt zich door het inbrengen van fijne naaldjes op specifieke plaatsen, de zogenaamde triggerpoints of spierknopen in het spierweefsel. Een triggerpoint kan naast lokale drukpijn, ook vaak pijn op afstand veroorzaken. Ze kunnen soms de hoofdoorzaak zijn van uw klachten. De behandeling is gericht op het uitschakelen van deze triggerpoints. Via het gericht aanprikken met een naaldje raakt de spier snel en langdurig ontspannen. Een behandeling met dry needling is in principe pijnloos. Deze methode is een onderdeel van een normale fysiotherapeutische behandeling.
• Acupunctuur

Het uitgangspunt bij acupunctuur is een goede doorstroming van energie in het lichaam, waarbij het ideaal is als de energie in een rustige constante stroom beweegt. Een verstoorde energiestroom kan leiden tot diverse klachten. Tijdens de acupunctuur behandeling stelt Eva eerst vragen over dagelijkse zaken om inzicht te krijgen in de energiehuishouding van uw lichaam. Daarna onderzoekt zij de reflexzones van de buik en kijkt of massage helpt om gevoelige plekken tot rust te brengen. Vervolgens voelt Eva nauwkeurig de pols op drie plaatsen en op drie diepten en bekijkt de tong. Dit geeft informatie over de hoeveelheid en de kwaliteit van de energie in de organen. Eva herstelt de balans door middel van het plaatsen van dunne naalden in het lichaam. Daar voelt u doorgaans niets van.

• Medical fitness

Medical Fitness, meer dan zomaar fitness!

Wilt u graag aan uw conditie werken maar weet u niet hoe? Vindt u het normale fitnesscentrum te groot of te massaal of heeft u meer behoefte aan fysiotherapeutische begeleiding?

Bij fysiotherapiepraktijk De Hooge Rijt kunt u onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeute werken aan het verbeteren van uw lichamelijke conditie. Medical Fitness is een groepstraining waarin we gedurende één uur met maximaal 6 deelnemers sporten. In het fitnesscentrum van Ladies Gym maken we gebruik van de fitness- en cardio apparaten. De fitnessapparatuur is geschikt om op een laag niveau te kunnen beginnen met trainen en de belasting in kleine stapjes op te voeren. Daarnaast is er een ruim aanbod van cardio toestellen.

Voor wie is Medical Fitness bedoeld

Iedereen is welkom ongeacht uw klachten of medische voorgeschiedenis. Bijvoorbeeld voor mensen met hart- en vaatziektes, knie- of heupklachten, longaandoeningen, revalidatie na kanker en  reumatische aandoeningen.

Het doel van Medical Fitness

Door middel van training verbetert de algehele conditie en wordt de belastbaarheid van spieren en botten vergroot (ondanks de eventuele lichamelijke beperkingen). Om het trainingsschema en de belasting zo goed mogelijk af te stemmen op uw klachten, starten we met een persoonlijk intakegesprek. Hierin brengen we uw voorgeschiedenis in beeld en wordt de conditie en kracht door middel van testen in kaart gebracht. Verder vragen we naar uw verwachtingen en doelen die u met de trainingen wilt bereiken. Aan de hand van deze informatie stellen we een persoonlijk trainingsschema op. Dit schema vormt de leidraad voor de trainingen en het bijhouden van uw vorderingen. Iedere 2 maanden herhalen we de conditietesten om de voortgang te bekijken en indien nodig het schema aan te passen.

Kosten Medical Fitness

De training kost 40 Euro per maand waarvoor u één keer per week onder begeleiding kunt sporten. Het intakegesprek bedraagt eenmalig 30 Euro.

Vergoeding Medical Fitness

Het Medical Fitness programma bieden wij in principe aan na een periode van fysiotherapie. Mocht u met een verwijzing bij ons komen dan zullen we samen met u bekijken of u eerst individueel begeleid wordt en daarna de overstap maakt naar Medical Fitness of dat u direct binnen het Medical Fitness programma kunt instromen. De fysiotherapeute zal dan ook met u bespreken hoe het met de verzekering en de kosten zit. Het Medical Fitness abonnement kunt u niet bij de verzekering declareren en is voor eigen kosten.

• Oedeemtherapie

Wat is oedeem?

Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in uw been of arm.  Lymfoedeem ontstaat door een verstoring van het evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht in het weefsel. Dit kan veroorzaakt worden door ziekte, bestraling, operatie of chemokuur. Oedeem geeft een zwelling van het betreffende lichaamsdeel, en het kan een zwaar en gespannen gevoel geven. Uw arts kan ‘oedeemtherapie’ of ‘manuele lymfedrainage’ voorschrijven om het lichaam te helpen bij het afvoeren van het overtollige vocht. Aangezien genezen van lymfoedeem niet mogelijk is, is de behandeling met name gericht op het terugdringen of niet verder doen toenemen van het lymfvocht, om op die manier het normale functioneren te herstellen.

Wat gebeurt er bij een behandeling?

Afhankelijk van de oorzaak en locatie van het oedeem wordt er op verschillende manieren gewerkt. Bij de eerste behandeling wordt altijd zeer uitgebreid gekeken naar de aard en de oorzaak van het oedeem. Daarna bepaald de therapeute of, en hoe u zult worden behandeld. De therapeute bespreekt dit met u.

Hoe werkt het?

Een behandeling door een oedeemtherapeut bestaat uit een combinatie van de volgende behandelingsmogelijkheden:

  • Voorlichting en adviezen t.a.v huidverzorging, gebruik/belasting van het aangedane lichaamsdeel, omgaan met beperkingen in het dagelijks leven, etc.
  • Zwachtelen (compressie therapie), een zwachtel helpt het overtollig opgehoopt vocht in de weefsels af te voeren. Door de druk van de zwachtel ontstaat er gelijkmatige tegendruk in het weefsel waardoor het vocht weer wordt terug geperst in uw aderen.  Het druk verband werkt optimaal als u veel loopt/ beweegt. U kunt dus zelf aan de behandeling meewerken door regelmatig te lopen. Daarnaast kunt u vaak de benen bewegen als u zit, en de benen regelmatig hoog leggen.
  • Manuele lymfedrainage, een soort milde massage die gericht is op het lymfestelsel. Het lymfestelsel zal gestimuleerd worden om het teveel aan oedeem af te voeren.
  • Oefentherapie, waaronder houdings- en bewegingsadviezen en drainage oefeningen.
  • Lymfetaping, een speciale tape wordt op de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een liftende en pijn dempende werking. Op die manier verbetert de onderhuidse circulatie. 

Wordt oedeemtherapie vergoed?

De behandeling van oedeemtherapie/ lymfedrainage valt onder de vergoeding van fysiotherapie. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.Miranda
Fysio­therapeute
Eva
Fysio­therapeute
Jacqueline
Algemene leiding
Harold
Admini­stratie